+ 48 512 341 288 biuro@remontdom.pl

Realizacje

Realizacja: Okres wykonywania
Budynek kontroli fitosanitarnej na terenie drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka XI.2019-obecnie
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku w Sokółce – OBIEKT ZABYTKOWY. VI.2019-obecnie
Rynek- miejsce spotkań w Czarnej Białostockiej – OBIEKT ZABYTKOWY III-IX.2019
Budynek kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej na terenie drogowego przejścia granicznego Bobrowniki -Bierestowica III-XI.2019
Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku III-XII.2019
Modernizacja pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach IV-XII.2019
Budowa Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Bacieczki w Białymstoku IV-XI.2018
Przebudowa budynku usługowego na potrzeby Świetlicy wiejskiej w Brzezinach gmina Trzcianne II-VI.2018
Modernizacja Budynku gminnego we wsi Kraśniany gmina Sokółka I-VI.2018
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce gmina Suchowola  IX.2017 – V.2018
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej I-IV.2018
Remont sanitariatów w budynku dydaktycznym Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej I-II.2018
Roboty remontowe w wytypowanych pomieszczeniach oraz na terenie obiektu NBP w Białymstoku IX-X.2017
Remont pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza VII-IX.2017
Adaptacja pomieszczeń części piwnicy do zadań kształcenia zawodowegow Zespole Szkół Zawodowych nr 5, w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40 VII-IX.2017
Remont części pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku XI-XII.2016
Remont magazynu żywnościowego w budynku nr 27 na terenie Jednostki Wojskowej w Białymstoku– OBIEKT ZABYTKOWY VIII.-XII. 2016
Remont pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Medycznego z Białymstoku – OBIEKT ZABYTKOWY VIII.-XI.2016
Remont stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach VIII.-XI.2016
Przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce VII.-XI.2016
Remont ogrodzenia spółki Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Poleskiej 46 IX.-X.2016
Roboty remontowe Rozdzielni R2A i B i pomieszczenia wzbudzenia bloku 2 oraz 3. Elektrociepłownia Białystok VII.-X.2016
Remont pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza VI.–VIII.2016
Remont pomieszczeń węzła cieplnego w budynku A Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona VII.–VIII.2016
Roboty wykończeniowe nowego skrzydła – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Dworaki Staśki 46 X.2015 – IV.2016

Masz swój projekt ?

My go zrealizujemy !