+ 48 512 341 288 biuro@remontdom.pl

Realizacje

Realizacja: Okres wykonywania
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie o przedszkole ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych VI.2021 – VI.2022
Remont budynku nr 78 na terenie Jednostki Wojskowej. w Białymstoku IX.2021 – XII.2021
Budowa 4 domów jednorodzinnych w Fastach ul. Kwiatowa – kameralne domy V.2020 – VI.2021
Modernizacji pomieszczeń po Ośrodku Nefrologii ze Stacji Dializ w celu zmiany lokalizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
wraz z dostawą wyposażenia medycznego i technicznego w SPZOZ MSWiA w Białymstoku
X.2020 – V.2021
Poprawa efektywności energetycznej przedszkoli samorządowych w Białymstoku wraz z przebudową infrastruktury, w zakresie Części II zamówienia:
Przedszkole Samorządowe Nr 52 przy ul. Waszyngtona 16
VI.2020 – V.2021
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie o przedszkole ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych V.2020 – X.2020
Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka – Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance V.2020 – X.2020
Budynek kontroli fitosanitarnej na terenie drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka XI.2019 – III.2020
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku w Sokółce – OBIEKT ZABYTKOWY. VI.2019 – VII.2020
Rynek- miejsce spotkań w Czarnej Białostockiej – OBIEKT ZABYTKOWY III – IX.2019
Budynek kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej na terenie drogowego przejścia granicznego Bobrowniki -Bierestowica III – XI.2019
Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku III – XII.2019
Modernizacja pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach IV – XII.2019
Budowa Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Bacieczki w Białymstoku IV – XI.2018
Przebudowa budynku usługowego na potrzeby Świetlicy wiejskiej w Brzezinach gmina Trzcianne II – VI.2018
Modernizacja Budynku gminnego we wsi Kraśniany gmina Sokółka I – VI.2018
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce gmina Suchowola IX.2017 – V.2018
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej I – IV.2018
Remont sanitariatów w budynku dydaktycznym Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej I – II.2018
Roboty remontowe w wytypowanych pomieszczeniach oraz na terenie obiektu NBP w Białymstoku IX – X.2017
Remont pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza VII – IX.2017
Adaptacja pomieszczeń części piwnicy do zadań kształcenia zawodowegow Zespole Szkół Zawodowych nr 5, w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40 VII – IX.2017
Remont części pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku XI – XII.2016
Remont magazynu żywnościowego w budynku nr 27 na terenie Jednostki Wojskowej w Białymstoku– OBIEKT ZABYTKOWY VIII. – XII. 2016
Remont pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Medycznego z Białymstoku – OBIEKT ZABYTKOWY VIII. – XI.2016
Remont stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach VIII. – XI.2016
Przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce VII. – XI.2016
Remont ogrodzenia spółki Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Poleskiej 46 IX. – X.2016
Roboty remontowe Rozdzielni R2A i B i pomieszczenia wzbudzenia bloku 2 oraz 3. Elektrociepłownia Białystok VII. – X.2016
Remont pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza VI. – VIII.2016
Remont pomieszczeń węzła cieplnego w budynku A Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona VII. – VIII.2016
Roboty wykończeniowe nowego skrzydła – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Dworaki Staśki 46 X.2015 – IV.2016

 

Masz swój projekt ?

My go zrealizujemy !